Tin tức > HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA HỌC TRÊN MOODLE

Cài đặt và quản lý một khóa học trên Moodle là một công việc thường xuyên của một giáo viên. Giao diện của một khóa học trên Moodle có thể thể hiện khác nhau tùy theo cài đặt của người quản trị. Tuy vậy, nhìn tổng thể thì giao diện của chúng cũng giống nhau. Nhằm giúm giáo viên có thể quản lý tốt khóa học của mình, chúng tôi soạn bài viết này để hướng dẫn GV cài đặt và quản trị một khóa học trên Moodle. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để tạo vào quản lý một khóa học trên hệ thống Moodle.

 

Nội dung bài này gồm 9 phần:

- Giới thiệu giao diện chính của một khóa học.

- Chỉnh sửa một khóa học

- Di chuyển 1 chương trong khóa học.

- Xóa một chương trong khóa học

- Các khối

- Các hoạt động và các tài nguyên

- Chỉnh sửa các thành phần trong khóa học.

- Tips and Tricks

Ta đi vào từng phần trên.

1. giới thiệu giao diện chính của một khóa học:

Giao diện chính của một khóa học gồm 4 phần như hình bên dưới:

- Vùng điều hướng: giúp bạn chuyển hướng đến các chương và site.

- Vùng quản trị: quản trị khóa học của bạn.

- Vùng số 3 là vùng thể hiện các chương của khóa học.

- Vùng 4 là vùng thông báo.

2. Chỉnh sửa một chương của khóa học:

 Có 3 bước để chỉnh sửa một khóa học:

- Bước 1: Chọn "Bật chế độ chỉnh sửa" như hình bên dưới:

-Bước 2: Chọn "Edit section" như hình dưới để thay đổi tên của khóa học

 

- Bước 3:

3. Di chuyển 1 chương trong khóa học

Thực hiện qua hai bước:

   - Bước 1: Chọn "Bật chế độ chỉnh sửa"

   - Bước 2: Chọn biểu tượng hình 4 mũi tên chỉ ra và kéo đến nơi cần đặt.

   - Xem thêm hình bên dưới:

4. Xóa một chương trong khóa học:

 Để xóa một chương, ta tiến hành qua 2 bước.

- Bước 1: bật chế độ chỉnh sửa.

- Bước 2: click vào "chỉnh sửa" và chọn "x delete " như hình bên dưới:

5.

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ kinh doanh.

  • Hotline: 0964999547
  • Email: info@dtss.vn

Liên hệ kỹ thuật.

  • Hotline: 0964999547
  • Email: support@dtss.vn

Tin tiêu biểu